Synchro Bedrijfshuisvesting BV uw regionale RICS taxateur

Op gebied van vastgoedtaxatie heeft de RICS de oudste papieren. Direct al na de eerste formering van de Surveyor's Club in 1792, en de oprichting van de RICS in 1868, zal de taxatieleer langzaam vorm krijgen. Zo blijkt wel uit de gestage stroom van boeken en publicaties die via RICS in de loop der tijd het licht heeft gezien. Vastgoedtaxatie wordt nog steeds als het hart van het surveyingvak gezien.
Ook vandaag de dag is RICS op het vakgebied toonaangevend met wereldwijd naar schatting 20.000 'valuers'. In Nederland zijn er van de ca. 350 leden een 70-tal gespecialiseerde taxateurs.

VRS - RICS Registered Valuer - hét kwaliteitsstempel voor RICS-taxateurs

Als RICS lid dat Taxaties verricht, dient u te weten dat in Nederland sinds enige tijd RICS Valuer Registration in het leven is geroepen en welke voordelen uw registratie voor u en uw klanten kunnen betekenen als resultaat van onze kwaliteitsgarantie en onafhankelijke controleapparaat. Bij een toenemende internationalisering van de zakelijke dienstverlening zijn internationale vastgoed taxatiestandaarden noodzakelijk om een grotere transparantie middels een effectieve controle te faciliteren.

Valuer Registration is overeenkomstig bestaande internationale standaarden.

Het initiatief controleert alle leden die taxaties uitvoeren volgens de RICS taxatie standaarden (het Red Book). Deze scheppen op hun beurt weer een gereguleerd kader en bieden richtlijnen en standaarden voor de dagelijkse praktijk, overeenkomstig de International Valuation Standards (IVS) die nu wereldwijd erkend en aangenomen zijn. RICS Valuer Registration versterkt de toewijding van leden en bedrijven aan de hoogste standaarden binnen hun bedrijfstak.

Belangrijke informatie over lidmaatschap

Valuer Registration is gelanceerd in Engeland in 2010 en in Continentaal Europa in 2011.
Op voordracht van het Nederlandse Bestuur en de Taxatiecommissie, is het hoogste reguleringsorgaan binnen de RICS - de Regulatory Board- akkoord gegaan met het per 1 oktober 2013 verplicht stellen van VRS voor alle taxateurs die Red Book taxaties uitvoeren.
Door het programma verplicht te maken in Nederland wordt een duidelijk signaal afgegeven naar bestaande en potentiële klanten, dat RICS leden kritisch onderzoek en vergelijking met 'best practice' uit de bedrijfstak verwelkomen.

De door RICS geregistreerde taxateurs zullen door middel van een register rekenschap moeten afleggen van hun ervaring en kunde. Dit alles tbv een verbeterde regulering van taxaties. Deze ontwikkeling zal zeker de zo gewenste kwaliteitsslag betekenen in taxatieland. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.rics.org.

Pieter S. Nienhuis RMT RT MRICS RRV van Synchro Bedrijfshuisvesting BV is RICS lid en taxeert conform het Redbook (dé kwaliteistnorm van taxaties).

Synchro Bedrijfshuisvesting BV is actief in het taxeren van bedrijfsruimte, kantoorruimte, winkelruimte, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, horeca objecten, leisure objecten, woningportefeuilles en buitenplaatsen c.q. landgoederen. Ons werkgebied is geheel Zuidwest Nederland.
skyscrapers afbeelding